CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Sonda

Jaki tytuł dla gminnego pisma byłby Twoim zdaniem najlepszy?

Oddanych głosów: 55

Komentarze

Portal Samorządowy

Formularz kontaktowy

Drogi Gościu,

Jeśli chciałbyś przekazać nam jakąś informację, czy zapytać o coś,  

napisz do nas.


formularz kontaktowy »

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Prezentujemy tu mosińskie sprawy z naszego punktu widzenia.  Będziemy wdzięczni za przekazywanie swoich uwag i wniosków.  
Poniżej 8 numerów "Czasu Mosiny". Kliknij i czytaj.

2014..2013..2012...

      KALENDARZ RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE - 2015 ROK                     

    TEMATYKA POSIEDZEN KOMISJI  RM W LUTYM - ZAPRASZAMY
      


 

Aktualności

Kierunki rozwoju przestrzennego w Metropolii Poznań - konsultacje społeczne - zapraszamy

W poniedziałek, 9 marca, o godz. 16.00 rozpoczną się w Mosińskim Ośrodku Kultury konsultacje społeczne. Wezmą w nich udział radni Rady Miejskiej, burmistrz oraz mieszkańcy. Dyskusja będzie się toczyć w oparciu o dokument "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań", która liczy 427 stron. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem i do udziału w spotkaniu.

czytaj więcej...
Informacja o działalności Burmistrza Gminy Mosina za okres od 29.01.2015 do 25 lutego 2015 r.

Dziś o 16.00 rozpocznie się VII sesja Rady Miejskiej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Radni otrzymali informację dot. działaności Burmistrza Gminy Mosina i kierowanego przez niego Urzędu Miejskiego. Zapraszam do zapoznania się z tym sprawozdaniem.

czytaj więcej...
Z prac Rady Miejskiej

W tym tygodniu miały miejsce posiedzenia czterech komisji Rady Miejskiej w Mosinie. Jutro spotkają się członkowie Komisji Rewizyjnej, a w poniedziałek Komisji Budżetu i Komisji Promocji.
Za tydzień, w czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Przypominamy, że we wszystkich posiedzeniach mogą brać udział mieszkańcy. Zapraszamy.

czytaj więcej...
Wiosna w ogrodzie

Zbliża się wiosna i chciałybyśmy podpowiedzieć innym, początkującym w temacie ogrodniczym kilka użytecznych rad i tricków.

czytaj więcej...
P. Mieloch: Poczekamy do uchwalenia nowego studium

Wczoraj w świetlicy wiejskiej w Czapurach odbyła się dyskusja publiczna w związku z trwającym od 28 stycznia do  19 lutego 2015 r. czwartym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury (między ulicą Gromadzką, Spokojną oraz ulicą Poznańską).
Dyskusja była burzliwa i zakończyła się obietnicą zastępcy burmistrza P. Mielocha odstąpienia od dalszego procedowania planu do czasu uchwalenia nowego studium. Podobny zamiar ma burmistrz w stosunku do planu w Rogalinku.

czytaj więcej...
Opóźnienia w modernizacji linii kolejowej

Prace przy przebudowie linii kolejowej idą jak po grudzie. Gołym okiem widać, że są ogromne opóźnienia. Okazuje się, że konsorcjum, którego liderem jest FCC Construcción najprawdopodobniej straci kontrakt na modernizację 32-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń – Poznań.
Co to oznacza dla nas?
Przeciągnięcie w czasie zakończenia prac i wiele niedogodności. Wykonawca już kilka dni temu wycofywał się z zapewnienia dla pieszych i rowerzystów przejścia przez przejazd na ul. Śremskiej...

czytaj więcej...
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mosinie

Od wczoraj, w Urzędzie Miejskim w Mosinie trwa kompleksowa analiza funkcjonowania jego struktury organizacyjnej. Sprawdzany jest zakres zadań realizowanych przez urząd, a także przypisanie ich poszczególnym pracownikom. W efekcie ma powstać projekt nowej struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego urzędu, uwzględniające fakt funkcjonowania Burmistrza Gminy Mosina z jednym tylko zastępcą.

czytaj więcej...
Zmiany w budżecie na 2015 rok

Rada na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet. Zarówno autopoprawki burmistrza jak i wnioski Komisji Budżetu i Finansów zostały przyjęte jednogłośnie. 

czytaj więcej...
1 marca - wybory uzupełniające w okręgu nr 17 - osiedle Nowe Krosno

 W wyborach 16 listopada najwieksze zaufanie mieszkańców zdobył obecny burmistrz Jerzy Ryś. Wybór na burmistrza spowodował wygaśnięcie mandatu radnego. Za 4 tygodnie odbędą się wybory uzupełniające, które wyłonią radnego reprezentującego okręg 17 - Nowe Krosno. Zarejestrowały się dwa komitety wyborcze, co oznacza, że dwie osoby bedą ubiegały sie o mandat radnego.

czytaj więcej...
Informacja o działalności Burmistrza Gminy Mosina

Na sesji w dniu 29 stycznia radni otrzymali po raz pierwszy na piśmie sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzy sesjami w okresie od 30 grudnia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r. Całe sprawozdanie bedzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Poniżej kilka wybranych informacji.

czytaj więcej...
Gminny informator

Minął czas "Merkuriusza Mosińskiego", ostatni numer trafił do rąk mieszkańców na początku stycznia. Wielokrotnie krytykowaliśmy to wydawnictwo. Ukazywało się ono przez 12 lat, początkowo pod redakcją p. Bronislawa Nowaka, w latach 2005-2007 pod red. p. Ewy Madziar. Od lutego 2007 r. pod red. p. D. Urbanowicza.

czytaj więcej...
Ranking ulic - model puszczykowski

Przyjrzyjmy się jak to wygląda w Puszczykowie. U naszych sąsiadów pod uwagę bierze się aż 12 kryteriów. Znaczenie ulicy w komunikacji - to czynnik najwyżej punktowany, ale nie jedyny.

czytaj więcej...
Lepsze życie to nie mit - tu gdzie mieszkasz zapłać PIT!

Jeśli nie jesteś zmeldowany lub nie wskazujesz naszej gminy jako miejsca zamieszkania rozliczając PIT, to żyjesz na cudzy koszt. Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innej gminy– płać podatki, tam gdzie mieszkasz!
Gmina rozbudowuje szkołę przy ul. Krasickiego, wkrótce zacznie budować szkołę w Czapurach. Wielu mieszkańców gminy chciałoby mieć basen, wszyscy oczekują utwardzania dróg i budowy chodników. Jeśli na dzień 31 grudnia 2014 r. byłaś/eś mieszkańcem naszej gminy, wskaż gminę Mosina jako miejsce zamieszkania i spraw, by Twoje podatki zasiliły gminny budżet!

czytaj więcej...
Tereny inwestycyjne w Mieczewie?

W ostatnim numerze Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej ukazał się wywiad red. E. Bylczyńskiej z zastępcą burmistrza Przemysławem Mielochem. Jest w nim zapowiedź zmiany studium w taki sposób, by między Świątnikami a Mieczewem mogły powstać nowe tereny inwestycyjne.
Ponieważ otrzymałam mejla od osoby przeciwnej temu pomysłowi, chciałabym poddać pomysł zastępcy burmistrza pod dyskusję. 

czytaj więcej...
Debata "Rola samorządu w ochronie dziedzictwa narodowego"

W czwartek, 22 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu w ramach Forum Debaty Publicznej. Debatę otworzył Prezydent Bronisław Komorowski. Tematem przewodnim spotkania była rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Infrastruktury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, samorządowcy i reprezentanci świata nauki.

czytaj więcej...
ANKIETA - Wzmocnienie lokalnych więzi społecznych - Mikroregion WPN

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, dotyczącej realizacji przez Gminy Mikroregionu WPN projektu pod tytułem: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”.

czytaj więcej...
Przybywa mieszkańców

Mamy w gminie już dwie wsie, w których mieszka ponad 2 tys. ludzi.  To Krosno i Czapury. 31 grudnia 2014 r. w gminie Mosina mieszkało 29 907 zameldowanych mieszkańców. 56% osób mieszka na terenach wiejskich.

czytaj więcej...
Kontakt z radnymi

Bez kontaktu z mieszkańcami radny nie może właściwie wypełniać swojego mandatu, dlatego w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone telefony i adresy e-mail poszczególnych radnych a także informacje o tym, w jakich komisjach pracują. Można też zapoznać się z wnioskami składanymi przez poszczególnych radnych. 

czytaj więcej...
O co pytali radni na IV sesji RM?

W czasie IV sesji Rady Miejskiej  14 radnych zadawało pytania. Niestety na większość z nich nie padły odpowiedzi. Radni otrzymają je na piśmie. 

czytaj więcej...
Projekt budżetu na 2015 rok - wydatki majątkowe

W tym tygodniu radni będą analizowali budżet na 2015 rok. W środę 7 stycznia - odbędzie sie posiedzenie dwóch komisji: Edukacji i Budżetu, w czwartek opiniować budżet będą członkowie 4 komisji: Ochrony Środowiska, Promocji, Zdrowia i Bezpieczeństwa. W piątek - 9 stycznia - członkowie komisji: Budżetu i Inwestycji będą opiniować planowane na rok 2015 wydatki inwestycyjne. Zapraszamy. Wszystkie trzy posiedzenia odbędą się o godz. 17.30 w sali 110 Urzędu Miejskiego (I piętro).

czytaj więcej...
Działki na sprzedaż

 W załączonym do projektu budżetu wykazie mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2015 r. jest ok. 150 działek o łącznej powierzchni ok. 70 ha. Ich szacunkowa wartość to 41 mln zł. W ubiegłym roku wykaz zawierał mienie komunalne o powierzchni ok. 68 ha i wartości 45 mln.

czytaj więcej...
Ile zarabiają inni burmistrzowie?

Po uchwaleniu w dniu 16 grudnia wynagrodzenia burmistrza rozgorzała dyskusja w Internecie. Przyjrzyjmy się tej sprawie spokojnie jeszcze raz. Dzisiaj "Głosie Wielkopolskim" podano wysokość pensji wójta/ burmistrza w części gmin powiatu poznańskiego. Przypomnijmy, że wynagrodzenie brutto dla burmistrza Jerzego Rysia wynosi 10 900 brutto (pensję w tej wysokości pobierała również Zofia Springer w latach 2006-2014).

czytaj więcej...
Wynagrodzenie burmistrza i inne sprawy

Na III sesji Rada Miejska obecnej kadencji uchwaliła wynagrodzenie dla burmistrza Jerzego Rysia. Ustalono, że pozostanie na tym samym poziomie, co w poprzedniej kadencji. Burmistrz będzie otrzymywał miesięcznie brutto 10 920 zł. 

czytaj więcej...
Łaska pańska (czytaj: wyborców) na pstrym koniu jeździ

Wydarzenia ostatnich kilku tygodni zaskoczyły niemal wszystkich, nie wyłączając tych najbardziej zainteresowanych. Jeszcze miesiąc przed wyborami Waldemar Krzyżanowski był pewny wygranej. Nie tylko on. Panowało powszechne przekonanie, że wynik jest już przesądzony. Specjalista od PR przygotował się do wyborów długo i kiedy rozpoczęła się kampania, wydawało się, że ilość, wielkość i jakość materiałów wyborczych zapewni mu zdecydowany sukces. Stało się jednak inaczej. 

czytaj więcej...
Zaprzysiężenie nowego burmistrza

We wtorek (9 grudnia) w Sali Reprezentacyjnej Mosińskim Ośrodku Kultury o godz. 15.00 rozpocznie się druga sesja Rady Miejskiej w Mosinie. W jej trakcie burmistrz-elekt Jerzy Ryś złoży uroczyste ślubowanie i przejmie obowiązki włodarza gminy.

czytaj więcej...
Podziękowanie Burmistrza Gminy Mosina

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Mosina, 

czytaj więcej...
www.czasmosiny.pl - musi się zmienić

Strona czasmosiny.pl funkcjonuje od 21 listopada 2010 r. Zanim przyjęła obecną nazwę można ją było znaleźć pod adresem koalicjasamorzadowa.pl. 4 lata temu skorzystałam z gotowego szablonu. Nie miałam pojęcia o prowadzeniu strony, a obsługa tego produktu była na tyle prosta, że mogłam to robić nie posiadając żadnej wiedzy z tej dziedziny. Strona rozbudowywała się, przybywało czytelników.

czytaj więcej...
Brak wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych

Burmistrz nie opracowuje wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.  Złożyłam wniosek, by taki program opracować. Burmistrz jednak stoi na stanowisku, że nie musi tego robić. Pół roku trwała korespondecja w tej sprawie. W końcu w marcu złożyłam skargę. Dzisiaj na sesji Rada uznała, że moja skarga na Burmistrza jest niezasadna.

czytaj więcej...